Vanaf 2 september 2019 kan het weer! De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt weer aangevuld met €84.000.000,-. Dit biedt nieuwe kansen voor u als vastgoedeigenaar. Iedereen heeft zijn eigen redenen voor duurzame woningen. Wilt u d.m.v. duurzaamheid meer rendement halen op uw woning, energie besparen of bekommert u zich simpelweg over het milieu. Het kan nu en het mooie is dat u zeer waarschijnlijk aanspraak maakt op een stuk van de SEEH.

Wat kan ik met de SEEH?
De SEEH maakt zijn terugkeer om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van haar woning. De Rijksoverheid betaalt zo’n 20% van het totaalbedrag, met een maximum van €10.000,-. Als u de volledige woning isoleert met warmteterugwinning en isolerende kozijnen en deuren, is tot €15.000,- beschikbaar.

Bodem SEEH snel bereikt
Bij het aanvragen van een subsidie middels de SEEH is enige spoed geboden. Het is niet de eerste keer dat deze subsidiemogelijkheid zich aanbiedt. De maatregel zag voor het eerst licht in 2016 en toen is er gretig gebruik van gemaakt. Na slechts zeven maanden was de subsidiepot (destijds 44 miljoen euro) leeg. In de afgelopen jaren is de behoefte en kennis aan duurzame woningen toegenomen. Hoewel de subsidiepot nu bijna twee keer zo vol is, is de verwachting dat veel huishoudens gebruik gaan maken van de subsidie.

SEEH aanspreekbaar voor VvE’s?
Vanuit de SEEH is er ook speciaal voor VvE’s een budget van €12.000.000,- voor uitvoeringsmaatregelen en €2.000.000,- voor onder meer advies beschikbaar gesteld. De ervaring leert wel dat het budget voor VVE ’s minder snel opgemaakt wordt, omdat de besluitvorming meer tijd vergt.

Maak ik aanspraak op de SEEH?
Op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland vindt u alle voorwaarden waaraan u moet voldoen indien u aanspraak wilt maken op de SEEH. De belangrijkste punten waar u aan moet voldoen zijn;

  • De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
  • Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
  • U laat minstens 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren.
  • U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
  • De maatregelen zijn uitgevoerd na de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019.
  • U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil.

Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het bouwbesluit 2012.

Wie kan mij helpen bij het verduurzamen van mijn woning?
Klaassen PBOV ondersteunt particuliere woningeigenaren bij het gehele duurzaamheidstraject. De projectontwikkeling, –begeleiding en realisatie van uw project nemen wij graag uit handen. Samen met een van onze bouwkundige (EPA) adviseur bespreekt u uw duurzaamheidsdoelstelling. Tijdens een visuele inspectie constateert de adviseur welke laagdrempelige, noodzakelijke en lange termijn duurzaamheidsmogelijkheden u kan toepassen. Klaassen PBOV levert u een maatwerkadvies dat u gesubsidieerd kunt krijgen vanuit de SEEH.

Meer weten? Neem direct contact op met Klaassen PBOV!