Woensdag 21 september 2022 vindt het Thuiz Vastgoedevent plaats in Utrecht. Daarbij zullen diverse sprekers hun kennis en inzichten delen op het gebied van vastgoed. Er komen onderwerpen aan de orde als: de toekomst van de woningmarkt, de plannen van Hugo de Jonge en de nieuwe belastingregels. Het event vindt plaats op de dag na Prinsjesdag, waarbij de vastgoedbelegger direct op de hoogte gebracht wordt van de nieuwe ontwikkelingen en wetgeving.

Deze kennis en netwerkdag wordt georganiseerd door Thuiz Hypotheken en de Vastgoed Community. Klaassen PBOV zal daarbij aanwezig zijn met een stand. Voor alle vragen over energielabels, rendementsoptimalisatie en transformaties kan de investeerder tijdens het event bij de stand van Klaassen PBOV terecht.

Bij de stand kunnen we met daadwerkelijke casussen en voorbeelden illustreren dat er, ondanks de naderende regulering middenhuur en overgangsregeling BOX3, nog steeds een goed rendement valt te behalen met Nederlands Vastgoed.

Meer informatie over het event is terug te vinden op de website van Thuiz Hypotheken.