Het is zover, de plannen van minister De Jonge over de regulering middenhuur zijn bekend én de kogel is door de kerk. Door middel van wijzigingen in het WoningWaarderingsStelsel (WWS) wil hij de regulering middenhuur vormgeven. Hieronder treft u de belangrijkste wijziging aan:

  1. Regulering middenhuur gaat gelden voor woningen tot 187 woningwaarderingspunten
  2. Regulering middenhuur gaat gelden voor nieuwe huurcontracten (mutatie)
  3. Duurzame woningen (energielabel A of beter) krijgen meer punten dan voorheen
  4. Beschikbare buitenruimte wordt beter gewaardeerd, namelijk per stappen van 5 m2 i.p.v. 25 m2
  5. De bestaande WOZ-cap wordt verlegd naar 187 punten in plaats van de huidige 142 punten

 

Kijkende naar de voorgenomen wijzigingen en het huidige woningwaarderingsstelsel, springen er direct een aantal dingen in het oog:

  1. Bij invoering van het energielabel NTA8800 (01-01-2021) is gekozen voor een differentiatie in punten bij specifieke oppervlakten. Het toen ingevoerde NTA8800 energielabel gaf namelijk een te grote afwijking bij kleine woningen. In de voorgenomen plannen wordt alleen de oppervlakte >40m2 benoemd.
  2. De WOZ-waarden in Nederland kennen per gebied een grote variëteit. Door de grote invloed van de WOZ-waarde op de huurpunten ontstaat er een groot verschil tussen vergelijkbare woningen in verschillende grote steden.

 

Wij bij Klaassen PBOV zijn van mening dat de voorgenomen beleidswijzigingen onbedoelde gevolgen teweeg kunnen brengen, zoals:

  1. In gebieden met een hoge(re) WOZ-waarde is het ‘eenvoudiger’ om boven de 187 punten te komen.
  2. In gebieden met een lage(re) WOZ-waarde zal de middenhuur krimpen en/of zelfs geheel verdwijnen.

Alles in ogenschouw genomen is het de vraag of het beoogd beleid leidt tot de door de minister gepredikte evenwichtige huursector.

 

Wilt u weten wat de voorgenomen beleidswijzigingen betekenen voor uw woning of woningportefeuille, wij denken graag met u mee.

NEEM NU CONTACT OP!

#middenhuur

#regulering

#verhuur

#vastgoedbelegger