+ 31 10 268 10 08

Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Klaassen PBOV verzamelt en hoe wij die gegevens gebruiken. Ons beleid omtrent privacy is opgesteld aan de hand van de richtlijnen die EU stelt, vastgelegd in de GDPR (in Nederland ook wel bekend als AVG).

Wat voor gegevens verzamelt Klaassen PBOV?
Klaassen PBOV verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en de beste ervaring met onze producten, zoals onze website, te kunnen bieden. Denk hierbij aan voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die door u verstrekt worden.

Hoe verzamelt Klaassen PBOV gegevens?
Deze gegevens komen op verschillende manieren bij ons binnen. Bijvoorbeeld doordat u deze gegevens zelf aan ons doorgeeft, als u contact met ons zoekt. Daarnaast maken we gebruik van technologieën als cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden dat bij het bezoek aan onze website opgeslagen worden op uw computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen we uw voorkeuren en instellingen opslaan, op interesses gebaseerde advertenties aanbieden en analyseren hoe onze websites en services presteren. Via uw internetbrowser is het mogelijk om uw voorkeuren voor de opslag van cookies naar wens aan te passen.

Deelt Klaassen PBOV gegevens?
Klaassen PBOV verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens
Klaassen PBOV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien worden uw gegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Gegevens verwijderen
Iedereen binnen de EU heeft het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen voor verwijdering van uw gegevens, als die niet langer noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Daarnaast kan het gebeuren dat wij persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar verzamelen middels onze website. Dit is nooit onze intentie, maar het is onmogelijk te controleren. Wilt u deze of andere gegevens laten verwijderen, laten wijzigen of heeft u vragen over de beveiliging van uw gegevens? Neem dan contact met ons op via info@pbov.nl.