+ 31 10 268 10 08

Controle Energie-Index Woonstad Rotterdam

In opdracht van 5 wijkaannemers van Woonstad Rotterdam voert Klaassen PBOV een controle Energie-Index uit. Deze vindt plaats bij de voorinspectie van elke leegkomende woning in het verhuurmutatieproces.

Inhoud werkzaamheden


  • Opname van de woning conform de ISSO 82.1 nader voorschrift

  • Verwerken van de opnamegegevens in Vabi webmutatietool

Doel werkzaamheden

Het energie-Index bepaalt in grote mate de hoogte van de woningwaardering en daarmee de maximale huurprijs. Doel van de werkzaamheden is het actualiseren van de bestaande woningvoorraad op het gebied van het energieprestatie en een correcte vertaling naar de huurprijs.

Woonstad Rotterdam