+ 31 10 268 10 08

Klushuur woningen Havensteder Rotterdam

In opdracht van woningbouwcorporatie Havensteder verzorgde Klaassen PBOV de realisatie en begeleiding van groot mutatieonderhoud van 10 klushuur woningen in Rotterdam. Deze woningen waren allen gelegen in de wijk Het Oude Noorden.

Wat is Klushuur

Klushuur is toe te passen bij een brede range van ingrepen in het vastgoed: bij mutatie, groot onderhoud, renovatie en transformatie van vastgoedcomplexen. Bij klushuur verricht een klushuurder onder voorwaarden en met enige begeleiding zelf onderhoudswerkzaamheden. De klushuurder spreekt met de verhuurder af welke werkzaamheden hij/zij verricht, zowel naar aard en kwaliteit als over het tijdstip waarop de werkzaamheden afgerond moeten zijn. Als tegenprestatie ontvangt de klushuurder een lagere huur dan wanneer de verhuurder alle werkzaamheden in eigen beheer uitvoert.

Verantwoordelijkheid Klaassen PBOV

Voor de begeleiding en realisatie van de woningen van Havensteder is gebruik gemaakt van de, in eigen beheer van Klaassen PBOV ontwikkelde, full-service Klushuurmethode.
De implementatie en realisatie van deze Klushuurmethode is grofweg in te delen in de volgende onderdelen:


  • Conceptontwikkeling Klushuurmethode voor Havensteder Rotterdam

  • Planontwikkeling mutatie klushuurwoning in samenwerking met de huurder

  • Projectbegeleiding Klushuur, zowel intern als extern

  • Nazorg van klushuurpoject

Behaalde resultaten


  • Hoogwaardige woningmutatie

  • Significante huursprong waardoor investering in zijn geheel terugverdiend wordt

  • Kostenbesparing van ruim 30% op de directe investering

  • Binding huurder voor langere termijn aan de woning

  • Woning naar wens van de huurder


Voor meer informatie zie: Meerpaal Havensteder Noord