+ 31 10 268 10 08

Woningverbetering vrije sector (Wbh)

Woningverbetering vrije sector (Wbh) Verheijstraat Vlaardingen

Een zeer gewaardeerde klant van Klaassen PBOV gaf ons de opdracht om hem te ondersteunen bij de aankoop en de ontwikkeling van een woning voor verhuur.

Deze klant had als wens om een veilige, vitale en toekomstbestendige investering te doen ten behoeve van zijn pensioen. De woning diende te voldoen aan de volgende criteria om een rendabele toekomstbestendige investering te zijn:

 • De vrije sector huurprijs dient conform de Wet betaalbare huur te zijn;
 • Het energielabel dient minimaal label B te zijn;
 • Er dient een minimale BAR van 7,0% te zijn.

Projectaanpak

Om deze klant te voorzien in zijn behoeften en wensen inzake woningverbetering vrije sector (Wbh), heeft Klaassen PBOV een projectaanpak opgesteld, die is verdeeld in 3 fasen. Deze fasen zijn als volgt:

Fase A: Aankoopondersteuning

Deze fase kenmerkt zich door het beoordelen en bepalen van de potentie van diverse aangeboden vastgoedobjecten. De mogelijkheden tot verhuur van een woning (bijvoorbeeld aan- en opkoopbescherming, etc) worden op basis van een haalbaarheidsanalyse vastgesteld. Bij een positief resultaat wordt de huurprijspotentie (Wet betaalbare huur) van een vastgoedobject door middel van een QuickScan beoordeeld.

De Verheijstraat gaf een positief resultaat. Zo was er in de wijk (nog) geen opkoopbescherming en had de woning een grote huurpotentie in de vrije sector door de realisatie van een uitbouw. In navolging op dit positieve resultaat zijn de onderhandelingen met de verkopende partij gestart en heeft onze klant de woning gekocht.

Fase B: Projectontwikkeling

Deze fase omvat het ontwikkelen van een definitief plan waarin de voorwaarden van onze klant worden geborgd.

Klaassen PBOV heeft in deze fase de volgende acties uitgevoerd:

 • Opstellen van een nieuwe woningindeling met uitbouw;
 • opstellen van een concept energielabel;
 • opstellen van een energetisch verbeteradvies;
 • opstellen van een conceptuele woningwaardering;
 • opstellen van een kwalitatief verbeteradvies;
 • opstellen van een programma van eisen voor de aannemer.

De uitkomsten vormen de basis voor fase C.

Fase C: Projectrealisatie

In overleg met onze klant zijn potentiële aannemers aangeschreven en uitgenodigd om het project te bezoeken.  Op basis van de voorwaarden uit het programma van eisen (fase B) is hen gevraagd om een prijs uit te brengen. De aannemer die werd geselecteerd heeft de werkzaamheden onder begeleiding van Klaassen PBOV B.V. uitgevoerd. De begeleiding bestond uit:

 • Het voeren van wekelijkse bouw overleggen;
 • het uitvoeren van kwaliteitscontroles op het werk;
 • het bewaken van de opgestelde planning;
 • het bewaken van de facturatie (naar rato werk);
 • dienen als aanspreekpunt voor zowel klant als aannemer.

Bovenstaande acties hebben uiteindelijk geleid tot de realisatie van een renderend vastgoedobject.

Het resultaat

Om te voldoen aan de behoeften en wensen van de klant heeft Klaassen PBOV  het volgende gerealiseerd:

 • Toevoegen van oppervlakte door het plaatsen van een uitbouw;
 • De optimalisatie van de woningwaardering door een nieuwe indeling;
 • Het optimaliseren van de woningwaardering door het verbeteren van het Energielabel F naar Energielabel A+ door middel van:
  • Isolatie van de gevels en de vloer van de bestaande woning
  • Isoleren van de gevels, de vloer en het dak van de uitbouw
  • Vervangen van het bestaande glas (enkel en dubbel) voor HR++ glas met ZR roosters
  • Dimensionering van een energiezuinige Cv-ketel en mechanische ventilatie

Door realisatie van bovenstaande werkzaamheden zijn de volgende positieve resultaten behaald:

 • Aankoop van de woning € 150.000,-
 • Kosten koper € 18.750,-
 • Projectbegeleiding en projectrealisatie €75.000,-
 • Totale investering € 243.750,-
 • Nieuwe woningwaardering (Wet betaalbare Huur) van 191 punten
 • Taxatiewaarde verhuurde staat €260.000,-
 • Woning is verhuurd voor een kale huur € 1.475,- per maand
 • Gerealiseerde BAR van 7,26%
 • ……. En een zeer tevreden klant!

De woning aan de Verheijstraat bij aanvang

Hieronder een impressie van de woning aan de Verheijstraat te Vlaardingen bij aanvang van het project

De woning aan de Verheijstraat bij oplevering

Hieronder een impressie van de woning aan na oplevering van het project