+ 31 10 268 10 08

Bouwkundig netwerkpartner stichting Vastgoed belang

Voor de stichting Vastgoed Belang is Klaassen PBOV de bouwkundig netwerkpartner.

Doel bouwkundig netwerk

Bij de aankoop of het beheer van een pand komt nogal het een en ander kijken. Een van de onderdelen van het proces waarin een vastgoed belegger kritisch is, is de bouwkundige staat, de beleggingswaarde en de mogelijkheden van een pand. De gevolgen van achterstallig onderhoud, slechte voorzieningen, een te lage energieprestatie en onvoorziene aanpassingen teneinde een goede huur te kunnen ontvangen zijn daarbij leidend.

Werkzaamheden bouwkundig netwerk

De werkzaamheden voor het bouwkundige netwerk zijn divers, hieronder een greep uit mogelijkheden:


 • Aankoop- en opleverkeuringen

 • Mutatiekeuringen

 • Puntentellingen woonruimte

 • EPA labels en maatwerkadviezen voor zowel woningbouw als utiliteit

 • Bouwkundige inspecties en rapportages

 • (Ver)bouwtekeningen

 • Bouwexploten

 • Beoordeling offertes (second opinion)/ controle op de uitvoering

 • Splitsen van woonruimte

 • Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)

 • Bouwvergunningsaanvragen


Bouwkundig netwerkpartner stichting Vastgoed belang