U als vastgoedinvesteerder heeft er een dagtaak aan om alle regels rondom het woningwaarderingsstelsel te overzien, laat staan toe te passen. Vanaf 1 juli 2020 wordt de WOZ-cap mogelijk van kracht.

In dit artikel wordt in het kort uitgelegd wat de WOZ-cap is, wat deze voor u betekent én reiken wij u handvatten aan om de gevolgen hiervan te beperken.

Wat is de WOZ-cap?

Het kabinet is van mening dat de WOZ-waarde, als gevolg van hogere verkoopprijzen, in disbalans is geraakt. Dit heeft hen doen besluiten dat het aandeel huurpunten verkregen uit de WOZ-waarde, maximaal 33% van het totaal aantal verkregen punten mag beslaan. Deze wijziging in het woningwaarderingsstelsel wordt de WOZ-cap genoemd. Woningen die niet onder deze regeling vallen zijn:

  • Kleine woningen gerealiseerd onder de COROP-regeling.
  • Woningen die zonder WOZ-cap onder de vrije sectorgrens vallen.

Wat betekent de invoering van de WOZ-cap voor u als investeerder?

Het gevolg van de WOZ-cap zal met name voelbaar zijn in gebieden waar de WOZ-waarde per m2 gebruiksoppervlakte, relatief hoog ligt. Door de beperking van het aantal WOZ-punten kunnen woningen die nu in de vrije huursegment vallen, degraderen naar het gereguleerde huursegment. Als gevolg hiervan kunnen huurders de huurprijs en/of huurverhogingen aanvechten. Dit is logischerwijs niet wenselijk, omdat dit het rendement van uw vastgoed aantast.

Wat kunt u doen om de gevolgen van de WOZ-cap voor uw vastgoed te beperken?

Er zijn verschillende mogelijkheden, die de gevolgen van de WOZ-cap gedeeltelijk of geheel kunnen opheffen. Denkt u hierbij aan:

  • de overige onderdelen van de woningwaardering, naast de WOZ-waarde, te optimaliseren;
  • het Energie-index registreren[1];
  • het Energie-index verbeteren.

Wat kunnen wij van Klaassen PBOV voor u betekenen?

Klaassen PBOV is bouwkundig netwerkpartner van vereniging Vastgoed Belang. De leden van deze vereniging adviseren wij al meerdere jaren op het gebied van woningwaardering en duurzaamheid. Wij hebben alle kennis en kunde in huis inzake het woningwaarderingsstelsel. Daarnaast zijn we gecertificeerd op het gebied van Energie-indices. Kortom wij kunnen u op alle facetten van het woningwaarderingsstelsel adviseren. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden, neem dan gerust contact met ons op via 010 268 10 08 of via het contactformulier.

 

[1] Let op: Door wetswijzigingen heeft het energielabel (letterlabel) vanaf 1 januari 2015 geen geldigheid in de woningwaardering.